Reiki Distant Healing

Traditional Reiki Usui Shiki Ryoho

​Reiki classes, Reiki treatments in London  

with Reiki Master Olga Katherine Sampson


tel. ​07772192989, e-mail: olga@reikitradition.co.uk


Reiki Distant Healing
Reiki for Children
Reiki Classes
Reiki treatments

Reikitradition
© 2013 All rights reserved

Reiki treatments with two masters

 olga@reikitradition.co.uk​           07772192989

Reiki Share
Reiki for Pets