Traditional Reiki Usui Shiki Ryoho

​Reiki classes, Reiki treatments in London  

with Reiki Master Olga Katherine Sampson


tel. ​07772192989, e-mail: olga@reikitradition.co.uk


Reiki and Family